Word authors:
Jumeken Nazhimedenov
Nursultan Nazarbaev

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Music author:
Shamshi Kaldayakov

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Altyn kүn aspany,
Altyn dun dalasy,
Erliktin dastans,
Elime Karashy!
Yezhelden er degen,
Daңkymyz shyқty oy.
Namysyn bermegen,
Қazaғim myty oy!

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Kaiyrmasy:

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Menin elim, menin elim,
Gulin bolyp egilemin,
Zhyryk bolyp tugilemin, elim!
Tugan zherim menin - Kazakhstanym!

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Ұrpaққa zhol ashkan,
Keң bayta zherim bar.
Birligi zharaskan,
Tauelsiz elim bar.
Қarsy alғan waқytty,
Mugilik dosynday.
Bizdin el - bahytty,
Bizdin ate - show!

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Kaiyrmasy:

In the meantime, there is no need to know about it. ”

Menin elim, menin elim,
Gulin bolyp egilemin,
Zhyryk bolyp tugilemin, elim!
Tugan zherim menin - Kazakhstanym!

1-59

1-59

deti_v_detskom_sadu_1250_5851

deti_v_detskom_sadu_1250_5851

MyCollages

MyCollages

aaa7

aaa7

deti_v_detskom_sadu_1250_5851

deti_v_detskom_sadu_1250_5851

004a

004a

477

477

1-59

1-59

1p_pPybffEY

1p_pPybffEY

aaa1

aaa1

aaa3

aaa3

aaa4

aaa4

aaa2

aaa2

© 2021 PSE "Polyclinic No. 2 of Kostanay city

SHUMENBAEV

SAMAT KANAPYANOVICH

Patient support service

 

50-37-95

 

Helpline

unnamed_edited.png
Useful Resources
gov.ru.jpg